Calender

Sapporo Symphony Orchestra

Concert
Japanese

Conductors/Players/Directors/StaffAbout SSO

Orchestra Members and the Staff

 • Souki KIRIHARA
 • Mari IIMURA
 • Miwako KOBAYASHI
 • Sayura AKAMA
 • Sumiko INOUE
 • Akiko OKABE
 • Toshikazu KAWABE
 • Yuta KUMAGAI
 • Yuri GODA
 • Ikuko SATO
 • Masumi TAGA
 • Yuki TAKAGI
 • Haruka TAKENAKA
 • Vincenzo DI PASQUALE
 • Kanade DOI
 • Maiko TOMITA
 • Namiko NAKAMURA
 • Sachiko HASHIMOTO
 • Takao FUKUI
 • Toyohiko MIHARA
 • Akiko YAMASHITA

Violas

 • Akira HIROKARI
 • Koichi AOKI
 • Seiko ARAKI
 • Hayato SUZUKI
 • Ayako NIKI
 • Junichiro HASHIMOTO
 • Akane HAZEMOTO
 • Hidenori MITO
 • Kenichi MONONOBE

Cellos

 • Yuji ISHIKAWA
 • Tasuku SARUWATARI
 • Hitoshi ARAKI
 • Ryo ONOKI
 • Tomonori KAKUNO
 • Mei TAKEDA
 • Ryo TSUBOTA
 • Rie HIROKARI

Double Basses

 • Seiya YOSHIDA
 • Hironori IIDA
 • Kenji INAHASHI
 • Takashi OSAWA
 • Masaki SAITO

Flutes

 • Seijun TAKAHASHI
 • Yuta NOTSU
 • Akira KAWAGUCHI

Oboes

 • Miyako SEKI
 • Hiromasa IWASAKI
 • Kanji MIYAGI

Clarinets

 • Yoshinori MIKAME
 • Masaki SHIRAKO
 • Noboru TAGA

Bassoons

 • Satoru SAKAGUCHI
 • Atsushi MURAKAMI
 • Tomoko NATSUYAMA

Horns

 • Keisuke YAMADA
 • Hitomi SUGIZAKI
 • Atsushi HASHIMOTO
 • Tomohiko IWASA
 • Kazuki ORIKASA
 • Haruyasu SHIMAKATA

Trumpets

 • Yoshiaki FUKUDA
 • Maki TSURUTA
 • Shohei KOBAYASHI
 • Makoto SATO

Trombones

 • Yusuke YAMASHITA
 • Kotaro NAKANO
 • Toru TANAKA

Bass Trombone

 • Takanobu NOGUCHI

Tuba

 • Ryoichi TAMAKI

Timpani/Percussions

 • Sho IRIKAWA
 • Kazuki OYA
 • Eishin OGAITO
 • Mayumi HOSOE
=特別契約団員 =Principal =Associate Principal =Acting Associate Principal =Trial Period =Over Sea Training

Inspectors

 • Kazuki ORIKASA
 • Hayato SUZUKI

Orchestra Personnel Manager

 • Akira TAKAI

Stage Manager

 • Masaki TANAKA

Stage Staff

 • Takahiro ADACHI
 • Daiki YAMASHITA

Librarian

 • Hiroshi NAKAMURA

The Board of Directors

Trustees

 • Hiromitsu ABE
 • Isao ANZAI
 • Noboru ARASHIDA
 • Michiko FUJITA
 • Michimasa HASHIMOTO
 • Yasuo HAYASHI
 • Hideki HINOKIDA
 • Shigeyoshi IDA
 • Koichiro KITAMURA
 • Naoko MAEDA
 • Akiko MIBE
 • Nobuhiko MIWA
 • Osamu NAGANUMA
 • Masato NORITAKE
 • Isao OSANAI
 • Yoshihiro TAKAMI
 • Toru TSURUI
 • Noritomo WADA
 • Hisaaki WAKAIZUMI
 • Kazusa YAMAGUCHI

Auditors

 • Jun SAKAI
 • Tatsuya NAKAMURA

Chairman

 • Masatoshi MURATA

Vice-chairmans

 • Ryoji TANAKA
 • Hisao FUJITA

Executive Director

 • Kazuhito TORII

Directors

 • Toshiro HIGASHIHARA
 • Jyunji ISHII
 • Yoshiro ITO
 • Kimihito KAMORI
 • Akio KANAI
 • Yoshinori KATO
 • Naoki MANDA
 • Toyoaki NEGISHI
 • Akio NITORI
 • Hiroshi OTSUKI
 • Yoshihiro SEKIHACHI
 • Kaoru TAKANO
 • Minoru TOIZUMI
 • Akihiko WATANABE
 • Takashi WATANABE

General Manager

General Manager

 • Masatoshi ICHIKAWA

Administration and Marketing

 • [Director] Toshiko SHOJI
 • [Deputy Director] Koichi NAKAGAWA
 • Daisuke OKUYAMA
 • Ayako KISHIMOTO
 • Nao KIMURA
 • Hirotsugu KOBAYASHI
 • Chie SAKURADA
 • Sanae YOSHINO

Concert Management

 • [Director] Ryosuke MIYASHITA
 • [Deputy Director] Tomoko KURODA
 • Marie SHIBASAKI
 • Atsushi TAKUWA
 • Junko TANEIKE