Sapporo Symphony Orchestra

SSO Information

Orchestra Members and the Staff

Orchestra Members and the Staff

Chief Conductor

Max Pommer

Honorary Music Director

Tadaaki Otaka C.B.E.

Honorary Conductor

Radomil ELIŠKA

Conductors

Shuntaro SATO
Yuki KAKIUCHI

Concertmasters

Mayumi OHIRA
Takahiro TAJIMA

Violins

Mari IIMURA(2)
Miwako KOBAYASHI (2)
Takao FUKUI (3)
Kanade DOI
Sachiko HASHIMOTO
Vincenzo ICHIKAWA
Sumiko INOUE
Toshikazu KAWABE
Yuta KUMAGAI
Toyohiko MIHARA
Namiko NAKAMURA
Mikiko ODA
Akiko OKABE
Ikuko SATO
Yuki TAKAGI
Masumi TAGA
Tomoko TAGAWA
Haruka TAKENAKA
Maiko TOMITA
Akiko YAMASHITA

Violas

Akira HIROKARI (1)
Koichi AOKI(2)
Yukio ENDO
Seiko ARAKI
Junichiro HASHIMOTO
Hidenori MITO
Kenichi MONONOBE
Ayako NIKI
Hayato SUZUKI

Cellos

Yuji ISHIKAWA (1)
Tasuku SARUWATARI(2)
Hitoshi ARAKI
Tomonori KAKUNO
Rie HIROKARI
Ryo ONOKI
Mei TAKEDA
Ryo TSUBOTA

Double Basses

Seiya YOSHIDA(1)
Hironori IIDA(2)
Kenji INAHASHI
Shozo NOBUTA
Takashi OSAWA
Masaki SAITO

Flutes

Seijun TAKAHASHI(1)
Yuta NOTSU (2)
Akira KAWAGUCHI

Oboes

Miyako SEKI(1)
Hiromasa IWASAKI (2)
Kanji MIYAGI

Clarinets

Yoshinori MIKAME (1)
Masaki SHIRAKO(2)
Noboru TAGA

Bassoons

Satoru SAKAGUCHI (1)
Atsushi MURAKAMI (2)
Tomoko NATSUYAMA

Horns

 Keisuke YAMADA(1)
Atsushi HASHIMOTO(2)
Tomohiko IWASA
Kazuki ORIKASA
Haruyasu SHIMAKATA

Trumpets

Yoshiaki FUKUDA (1)
Maki TSURUTA(2)※
Kazuhiro MAEKAWA
Makoto SATO

Trombones

Yusuke YAMASHITA (1)
Kotaro NAKANO (2)
Toru TANAKA

Bass Trombone

Takanobu NOGUCHI

Tuba

Ryoichi TAMAKI

Timpani/Percussions

Sho IRIKAWA(1)
Kazuki OYA(2)
Eishin OGAITO

Inspectors

Kanade DOI
Kazuki ORIKASA

Orchestra Personnel Manager

Akira TAKAI

Stage Manager

Masaki TANAKA

Librarian

Hiroshi NAKAMURA


(1): Principal
(2): Associate Principal
(3): Acting Associate Principal
※ Trial Period

General Manager

General Manager

Masatoshi ICHIKAWA

Concert Management

Director
Ryosuke MIYASHITA

Deputy Director
Tomoko KURODA

Atsushi TAKUWA
Junko TANEIKE

Administration and Marketing

Director
Toshiko SHOJI

Deputy Director
Koichi NAKAGAWA

Nao KIMURA
Ayako KISHIMOTO
Hirotsugu KOBAYASHI
Daisuke OKUYAMA
Chie SAKURADA
Sanae YOSHINO